baner-bot

triết lý doanh nghiệp

Nhiệm vụ của chúng ta

Để hỗ trợ cho tầm nhìn của chúng tôi:

Chúng tôi sản xuất các vật liệu cho phép các công nghệ mang lại một tương lai an toàn và bền vững hơn.

Chúng tôi cung cấp giá trị đặc biệt cho khách hàng trên toàn cầu thông qua công nghệ và dịch vụ đổi mới cũng như cải tiến liên tục chuỗi cung ứng.

Chúng tôi tập trung cao độ để trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

Chúng tôi cam kết xây dựng một tương lai bền vững mạnh mẽ cho nhân viên và cổ đông của mình, cố gắng tăng doanh thu và thu nhập một cách nhất quán.

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và phân phối các sản phẩm của mình một cách an toàn, có trách nhiệm với môi trường.

Về chúng tôi-triết lý doanh nghiệp3

tầm nhìn của chúng tôi

chúng tôi nắm lấy một tập hợp các giá trị cá nhân và nhóm, trong đó:

Làm việc an toàn là ưu tiên hàng đầu của mọi người.

Chúng tôi hợp tác với nhau, với khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi để tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng của chúng tôi.

Chúng ta tiến hành mọi công việc kinh doanh với tiêu chuẩn đạo đức và liêm chính cao nhất.

Chúng tôi tận dụng các quy trình có kỷ luật và phương pháp dựa trên dữ liệu để liên tục cải tiến.

Chúng tôi trao quyền cho các cá nhân và nhóm để đạt được mục tiêu của mình.

Chúng tôi đón nhận sự thay đổi và từ chối sự tự mãn.

Chúng tôi cam kết thu hút và phát triển tài năng đa dạng, toàn cầu và tạo ra một nền văn hóa nơi tất cả nhân viên có thể làm việc tốt nhất.

Chúng tôi hợp tác trong việc cải thiện cộng đồng của chúng tôi.

Về chúng tôi-triết lý doanh nghiệp3

giá trị của chúng tôi

Sự an toàn.Sự tôn trọng.Chính trực.Trách nhiệm.

Đây là những giá trị và nguyên tắc hướng dẫn mà chúng ta sống hàng ngày.

An toàn là trên hết, luôn luôn và ở mọi nơi.

Chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người – không có ngoại lệ.

Chúng tôi có sự chính trực trong tất cả những gì chúng tôi nói và làm.

Chúng ta có trách nhiệm với nhau, với khách hàng, với cổ đông, với môi trường và với cộng đồng