gần1

Các sản phẩm

Nhôm  
Biểu tượng Al
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 933,47 K (660,32 °C, 1220,58 °F)
Điểm sôi 2743 K (2470 °C, 4478 °F)
Mật độ (gần rt) 2,70 g/cm3
khi lỏng (tại mp) 2,375 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 10,71 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 284 kJ/mol
nhiệt dung mol 24,20 J/(mol·K)
  • Nhôm oxit pha alpha 99,999% (cơ sở kim loại)

    Nhôm oxit pha alpha 99,999% (cơ sở kim loại)

    Nhôm Oxit (Al2O3)là một chất kết tinh màu trắng hoặc gần như không màu, và là hợp chất hóa học của nhôm và oxy.Nó được làm từ bauxite và thường được gọi là alumina và cũng có thể được gọi là aloxide, aloxit hoặc alundum tùy thuộc vào các dạng hoặc ứng dụng cụ thể.Al2O3 có ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng nó để sản xuất kim loại nhôm, làm chất mài mòn do độ cứng của nó và làm vật liệu chịu lửa do có điểm nóng chảy cao.