6

Bismut triôxit (Bi2O3)

Bismuth Trioxide4

Bismuth trioxide (Bi2O3) là oxit thương mại phổ biến của bismuth.Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành Gốm sứ và Thủy tinh, Cao su, Nhựa, Mực và Sơn, Y tế và Dược phẩm, Thuốc thử phân tích, Varistor, Điện tử.

Tiền chất để điều chế các hợp chất khác của bismuth, Bismuth trioxide được sử dụng để điều chế muối bismuth và sản xuất giấy chống cháy làm thuốc thử phân tích hóa học.Oxit bismuth này có thể được áp dụng rộng rãi trong tổng hợp vô cơ, gốm điện tử, thuốc thử hóa học, v.v., chủ yếu được sử dụng để sản xuất tụ điện điện môi gốm và cũng có thể được sử dụng để sản xuất các phần tử gốm điện tử như gốm áp điện và điện trở áp điện.

Bismuth Trioxide được sử dụng chuyên biệt trong kính quang học, giấy chống cháy và ngày càng nhiều trong các công thức tráng men nơi nó thay thế cho oxit chì.Trong thập kỷ qua, bismuth trioxide cũng đã trở thành thành phần chính trong các công thức chất trợ dung được các nhà phân tích khoáng vật sử dụng trong thử nghiệm lửa.

Bismuth Trioxide5
Bismuth Trioxide2