gần1

Các sản phẩm

berili
Tên nguyên tố: Berili
Trọng lượng nguyên tử=9,01218
Ký hiệu phần tử=Be
Số hiệu nguyên tử=4
Ba trạng thái ●điểm sôi=2970℃ ●điểm nóng chảy=1283℃
Mật độ ●1,85g/cm3 (25℃)