gần1

Các sản phẩm

Dysprosi, 66Dy
Số hiệu nguyên tử (Z) 66
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 1680 K (1407 °C, 2565 °F)
Điểm sôi 2840 K (2562 °C, 4653 °F)
Mật độ (gần rt) 8,540 g/cm3
khi lỏng (tại mp) 8,37 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 11,06 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 280 kJ/mol
nhiệt dung mol 27,7 J/(mol·K)
  • Dysprosi oxit

    Dysprosi oxit

    Là một trong những họ oxit đất hiếm, Dysprosium Oxide hay dysprosia có thành phần hóa học Dy2O3, là một hợp chất sesquioxide của kim loại đất hiếm dysprosi, và cũng là một nguồn Dysprosi ổn định nhiệt không hòa tan cao.Nó là một loại bột hơi hút ẩm, có màu hơi vàng lục nhạt, được sử dụng chuyên biệt trong gốm sứ, thủy tinh, phốt pho, laze.