gần1

Các sản phẩm

Erbi, 68Er
Số hiệu nguyên tử (Z) 68
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 1802 K (1529 °C, 2784 °F)
Điểm sôi 3141 K (2868 °C, 5194 °F)
Mật độ (gần rt) 9,066 g/cm3
khi lỏng (tại mp) 8,86g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 19,90 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 280 kJ/mol
nhiệt dung mol 28,12 J/(mol·K)
  • Erbi oxit

    Erbi oxit

    Erbi(III) Oxit, được tổng hợp từ erbi kim loại nhóm lantan.Erbi oxit có dạng bột màu hồng nhạt.Nó không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong axit khoáng.Er2O3 hút ẩm và sẽ dễ dàng hấp thụ độ ẩm và CO2 từ khí quyển.Nó là một nguồn Erbium ổn định nhiệt độ cao không hòa tan thích hợp cho các ứng dụng thủy tinh, quang học và gốm sứ.Erbi oxitcũng có thể được sử dụng làm chất độc neutron dễ cháy cho nhiên liệu hạt nhân.