gần1

Các sản phẩm

Gadolini, 64Gd
Số hiệu nguyên tử (Z) 64
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 1585 K (1312 °C, 2394 °F)
Điểm sôi 3273 K (3000 °C, 5432 °F)
Mật độ (gần rt) 7,90 g/cm3
khi lỏng (tại mp) 7,4 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 10,05 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 301,3 kJ/mol
nhiệt dung mol 37,03 J/(mol·K)
  • Gadolinium(III) Oxit

    Gadolinium(III) Oxit

    Gadolinium(III) Oxit(tên cũ là gadolinia) là một hợp chất vô cơ có công thức Gd2 O3, là dạng sẵn có nhất của gadolinium tinh khiết và dạng oxit của một trong những gadolinium kim loại đất hiếm.Gadolinium oxit còn được gọi là gadolinium sesquioxide, gadolinium trioxide và Gadolinia.Màu của oxit gadolinium là màu trắng.Gadolini oxit không mùi, không tan trong nước nhưng tan trong axit.