gần1

Các sản phẩm

gecmani
Số thứ tự nguyên tử: 32;ký hiệu nguyên tố: Ge;một trong những yếu tố gia đình carbon;năng lượng vùng cấm của nó hẹp hơn so với silicon với chất bán dẫn chỉ khoảng 0,7eV;cấu trúc tinh thể pha lê thuộc cấu trúc đá quý;Tên tiếng Anh: Germanium
Trọng lượng nguyên tử: 72,6
Tỷ trọng (g/cm3):5.327
Điểm nóng chảy: 952℃
Màu sắc: xám