gần1

Các sản phẩm

Holmi, 67Ho
Số hiệu nguyên tử (Z) 67
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 1734 K (1461 °C, 2662 °F)
Điểm sôi 2873 K (2600 °C, 4712 °F)
Mật độ (gần rt) 8,79 g/cm3
khi lỏng (tại mp) 8,34 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 17,0 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 251 kJ/mol
nhiệt dung mol 27,15 J/(mol·K)
  • Ôxít Holmi

    Ôxít Holmi

    Holmi(III) oxit, hoặcholmi oxitlà một nguồn Holmium ổn định nhiệt độ cao không hòa tan.Nó là một hợp chất hóa học của nguyên tố đất hiếm holmium và oxy với công thức Ho2O3.Ôxít holmi xuất hiện với số lượng nhỏ trong các khoáng chất monazite, gadolinit và trong các khoáng chất đất hiếm khác.Holmi kim loại dễ bị oxi hóa trong không khí;do đó sự hiện diện của holmi trong tự nhiên đồng nghĩa với sự hiện diện của holmi oxit.Nó phù hợp cho các ứng dụng thủy tinh, quang học và gốm.