gần1

Các sản phẩm

Sa-ma-ri, 62Sm
Số hiệu nguyên tử (Z) 62
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 1345 K (1072 °C, 1962 °F)
Điểm sôi 2173 K (1900 °C, 3452 °F)
Mật độ (gần rt) 7,52 g/cm3
khi lỏng (tại mp) 7,16g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 8,62 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 192 kJ/mol
nhiệt dung mol 29,54 J/(mol·K)
  • Samari(III) Oxit

    Samari(III) Oxit

    Samari(III) Oxitlà một hợp chất hóa học có công thức hóa học Sm2O3.Nó là một nguồn Samarium ổn định nhiệt độ cao không hòa tan thích hợp cho các ứng dụng thủy tinh, quang học và gốm sứ.Samari oxit dễ dàng hình thành trên bề mặt kim loại samari trong điều kiện ẩm ướt hoặc nhiệt độ vượt quá 150°C trong không khí khô.Oxit thường có màu từ trắng đến vàng nhạt và thường gặp ở dạng bụi rất mịn như bột màu vàng nhạt, không tan trong nước.