gần1

Các sản phẩm

Scandi, 21Sc
Số hiệu nguyên tử (Z) 21
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 1814 K (1541 °C, 2806 °F)
Điểm sôi 3109 K (2836 °C, 5136 °F)
Mật độ (gần rt) 2,985 g/cm3
khi lỏng (tại mp) 2,80 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 14,1 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 332,7 kJ/mol
nhiệt dung mol 25,52 J/(mol·K)
  • Scandi oxit

    Scandi oxit

    Scandi(III) Oxit hoặc scandia là một hợp chất vô cơ có công thức Sc2O3.Sự xuất hiện là bột màu trắng mịn của hệ thống khối.Nó có các biểu thức khác nhau như scandium trioxide, scandium(III) oxit và scandium sesquioxide.Tính chất hóa lý của nó rất gần với các oxit đất hiếm khác như La2O3, Y2O3 và Lu2O3.Nó là một trong một số oxit của các nguyên tố đất hiếm có nhiệt độ nóng chảy cao.Dựa trên công nghệ hiện tại, Sc2O3/TREO có thể đạt mức cao nhất là 99,999%.Nó hòa tan trong axit nóng, tuy nhiên không hòa tan trong nước.