baner-bot

Sự bền vững của công ty

Tại URBANMINE, chúng tôi thực hiện nghiêm túc cam kết toàn cầu về tính bền vững.

Chúng tôi cam kết các chương trình đảm bảo:

●Tông sức khỏe và sự an toàn của nhân viên của chúng tôi

Lực lượng lao động đa dạng, gắn bó và có đạo đức

Phát triển và làm phong phú cộng đồng nơi nhân viên của chúng tôi sống và làm việc

Bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai

Sự bền vững của công ty

Chúng tôi tin rằng để thực sự thành công trong kinh doanh, chúng tôi không chỉ phải đáp ứng mà còn phải cố gắng vượt qua các trách nhiệm về môi trường và xã hội của mình.

Từ các chương trình như Bảo vệ Hành tinh của Chúng ta, đến đóng gói sản phẩm thân thiện với môi trường, đến dụng cụ sinh thái, chúng tôi thể hiện cam kết không ngừng của mình trong việc thực hiện các giá trị của chúng tôi tại nơi làm việc và trong cộng đồng của chúng tôi.