baner-bot

Chính sách môi trường

BỀN VỮNG-Chính sách Môi trường1

URBANMINE đã xác định chính sách môi trường là chủ đề quản lý ưu tiên hàng đầu, và đã thực hiện một loạt các biện pháp phù hợp.

Các trung tâm làm việc chính tại hiện trường và các văn phòng khu vực của Công ty đã được trao chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và Công ty cũng đang thực hiện mạnh mẽ vai trò là một công dân doanh nghiệp bằng cách thúc đẩy hoạt động tái chế trong các hoạt động kinh doanh và loại bỏ các vật liệu độc hại, không thể tái chế.Hơn nữa, Công ty tích cực thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như các sản phẩm thay thế CFC và các chất độc hại khác.

1. Chúng tôi cống hiến các công nghệ hóa chất và kim loại độc quyền của mình cho sứ mệnh mở rộng và nâng cao tiện ích của các sản phẩm tái chế chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao.

2. Chúng tôi góp phần bảo vệ môi trường bằng cách áp dụng các công nghệ của Kim loại hiếm & Đất hiếm vào nhiệm vụ tái chế các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá.

3. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc, quy định và luật môi trường có liên quan.

4. Chúng tôi không ngừng tìm cách cải thiện và tinh chỉnh các hệ thống quản lý môi trường của mình để ngăn ngừa ô nhiễm và hủy hoại môi trường.

5. Để đạt được cam kết về tính bền vững, chúng tôi không ngừng theo dõi và xem xét các mục tiêu và tiêu chuẩn về môi trường của mình. Chúng tôi cố gắng nâng cao nhận thức và nâng cao nhận thức về môi trường trong toàn tổ chức và với tất cả nhân viên của mình.

BỀN VỮNG-Chính sách Môi trường5