gần1

Các sản phẩm

tantali
Độ nóng chảy 3017°C, 5463°F, 3290 K
Điểm sôi 5455°C, 9851°F, 5728 K
Mật độ (g cm−3) 16.4
Khối lượng nguyên tử tương đối 180.948
đồng vị chính 180Ta, 181Ta
số AS 7440-25-7
  • Tantali (V) oxit (Ta2O5 hoặc tantali pentoxit) độ tinh khiết 99,99% Cas 1314-61-0

    Tantali (V) oxit (Ta2O5 hoặc tantali pentoxit) độ tinh khiết 99,99% Cas 1314-61-0

    Tantali (V) oxit (Ta2O5 hoặc tantali pentoxit)là hợp chất rắn màu trắng, ổn định.Bột được sản xuất bằng cách kết tủa dung dịch axit chứa tantali, lọc kết tủa và nung bánh lọc.Nó thường được nghiền thành kích thước hạt mong muốn để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau.