baner-bot

Giới thiệu về kim loại hiếm

Kim loại hiếm là gì?

Vài năm trở lại đây, chúng ta thường nghe nói đến “vấn đề kim loại hiếm” hay “khủng hoảng kim loại hiếm”.Thuật ngữ, "kim loại hiếm", không phải là một thuật ngữ được định nghĩa về mặt học thuật và không có sự đồng thuận về nguyên tố mà nó liên quan.Gần đây, thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ 47 nguyên tố kim loại trong Hình 1, theo định nghĩa được thiết lập thông thường.Đôi khi, 17 nguyên tố đất hiếm được tính là một loại và tổng số được tính là 31. Có tổng cộng 89 nguyên tố tồn tại trong thế giới tự nhiên, và do đó, có thể nói rằng hơn một nửa số nguyên tố là kim loại hiếm .
Các nguyên tố như titan, mangan, crom có ​​nhiều trong vỏ trái đất cũng được coi là kim loại hiếm.Điều này là do mangan và crom đã là những nguyên tố thiết yếu cho thế giới công nghiệp từ những ngày đầu tiên, được sử dụng làm chất phụ gia để tăng cường tính chất của sắt.Titan được coi là “quý hiếm” vì nó là kim loại khó sản xuất do cần có công nghệ cao để tinh chế quặng dồi dào dưới dạng oxit titan.Mặt khác, do hoàn cảnh lịch sử mà vàng bạc có từ xa xưa không được gọi là kim loại quý. Do hoàn cảnh lịch sử mà vàng bạc có từ xa xưa không được gọi là kim loại hiếm .

Giới thiệu về kim loại hiếm