baner-bot

Giải pháp kỹ thuật

Phân tích kích thước hạt nhiễu xạ laser
nhiễu xạ tia X

CÔNG NGHỆ MỎ ĐÔ THỊLIMITED cung cấp nhiều loại vật liệu và khả năng sản xuất chính để đáp ứng những thách thức trong tương lai và giúp bạn đưa bước đột phá tiếp theo ra thị trường trong ngành vật liệu Kim loại hiếm và Đất hiếm.

* Sản xuất theo yêu cầu: tổng hợp, xử lý & phân tích

* Chuyên môn để sản xuất các vật liệu tùy chỉnh, đầy thách thức

* Kích thước hạt, độ tinh khiết và bao bì để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất

* Sản xuất và xử lý vật liệu nhạy cảm với không khí và độ ẩm

* Mở rộng quy trình từ các mẫu R&D đến số lượng sản xuất đầy đủ

* Đặc tính vật lý & hóa học toàn diện

TGA_DTA
Thiết bị phân tích quang phổ

• Nhiễu xạ tia X

• Quang phổ ICP-OES/ICP-MS/AA/GDMS • Phân tích quá trình đốt cháy O, N, C, S

• Phân tích kích thước hạt nhiễu xạ laser

• Điện cực chọn lọc ion

• TGA/DTA

• Phân tích hóa chất ướt