gần1

Các sản phẩm

Thuli, 69Tm
Số hiệu nguyên tử (Z) 69
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 1818 K (1545 °C, 2813 °F)
Điểm sôi 2223 K (1950 °C, 3542 °F)
Mật độ (gần rt) 9,32 g/cm3
khi lỏng (tại mp) 8,56 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 16,84 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 191 kJ/mol
nhiệt dung mol 27,03 J/(mol·K)
  • thuli oxit

    thuli oxit

    thuli(III) oxitlà một nguồn Thulium ổn định nhiệt không hòa tan cao, là một hợp chất rắn màu lục nhạt với công thứcTm2O3.Nó phù hợp cho các ứng dụng thủy tinh, quang học và gốm.