gần1

Các sản phẩm

Ytterbi, 70Yb
Số hiệu nguyên tử (Z) 70
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 1097 K (824 °C, 1515 °F)
Điểm sôi 1469 K (1196 °C, 2185 °F)
Mật độ (gần rt) 6,90 g/cm3
Khi lỏng (tại mp) 6,21 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 7,66 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 129 kJ/mol
nhiệt dung mol 26,74 J/(mol·K)
  • Ytterbi(III) Oxit

    Ytterbi(III) Oxit

    Ytterbi(III) Oxitlà một nguồn Ytterbi ổn định nhiệt độ cao không hòa tan, là một hợp chất hóa học có công thứcYb2O3.Nó là một trong những hợp chất thường gặp hơn của ytterbium.Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng thủy tinh, quang học và gốm.