gần1

Xét nghiệm hexaamminecoban(III) clorua [Co(NH3)6]Cl3 99%

Mô tả ngắn:

Hexaamminecoban(III) Clorua là một thực thể phối hợp coban bao gồm một cation hexaamminecoban(III) kết hợp với ba anion clorua dưới dạng phản ứng.

 


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Hexaamminecoban(III) Clorua

từ đồng nghĩa:Coban hexammine trichloride, Hexaamminecobalt trichloride

Cas số 10534-89-1

Công thức phân tử:[Co(NH3)6]Cl3

Trọng lượng phân tử:267,48

độ hòa tan:Không thể giải quyết trong rượu etylic hoặc amoniac hydrat;ít tan trong nước;hòa tan trong amoniac hydrat đậm đặc.

 

Đặc điểm kỹ thuật doanh nghiệp cho Hexaamminecobalt(III) Clorua 

Hexaamminecoban(III) clorua, 97%
Hexaamminecoban(III) clorua, 99%

 

Là gìHexaamminecoban(III) Cloruađược dùng cho?

Hexaamminecoban(III) Cloruađược sử dụng để biến đổi, tinh thể học tia X và NMR.


Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi