gần1

Các sản phẩm

Tellurium
Trọng lượng nguyên tử=127,60
Ký hiệu nguyên tố=Te
Số hiệu nguyên tử=52
●Điểm sôi=1390℃ ●Điểm nóng chảy=449,8℃ ※Đề cập đến telua kim loại
Mật độ ●6,25g/cm3
Phương pháp sản xuất: thu được từ đồng công nghiệp, tro từ luyện kim chì và bùn cực dương trong bể điện phân.