gần1

Các sản phẩm

titan
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 1941 K (1668 °C, 3034 °F)
Điểm sôi 3560 K (3287 °C, 5949 °F)
Mật độ (gần rt) 4,506 g/cm3
Khi lỏng (tại mp) 4,11 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 14,15 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 425 kJ/mol
nhiệt dung mol 25.060 J/(mol·K)
  • Bột Titanium Dioxide (Titania) (TiO2) có độ tinh khiết Min.95% 98% 99%

    Bột Titanium Dioxide (Titania) (TiO2) có độ tinh khiết Min.95% 98% 99%

    Titan dioxit (TiO2)là một chất màu trắng sáng được sử dụng chủ yếu như một chất tạo màu sống động trong một loạt các sản phẩm thông thường.Được đánh giá cao về màu sắc siêu trắng, khả năng tán xạ ánh sáng và khả năng chống tia cực tím, TiO2 là một thành phần phổ biến, xuất hiện trong hàng trăm sản phẩm chúng ta nhìn thấy và sử dụng hàng ngày.