6

Khối lượng xuất khẩu Antimon Trioxide của Trung Quốc vào tháng 7 năm 2022 đã giảm 22,84% so với cùng kỳ năm ngoái

Bắc Kinh (Kim loại châu Á) 2022-08-29

Vào tháng 7 năm 2022, khối lượng xuất khẩu của Trung Quốc làantimon triôxitlà 3.953,18 tấn, so với 5.123,57 tấn cùng kỳ năm ngoáivà 3.854,11 tấn của tháng trước, giảm 22,84% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,57% so với tháng trước.

Vào tháng 7 năm 2022, giá trị xuất khẩu antimon trioxide của Trung Quốc là 42.498.605 USD, so với 41.636.779 USD cùng kỳ năm ngoáivà 42.678.458 đô la Mỹ trong tháng trước, tăng 2,07% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,42% so với tháng trước.Giá xuất khẩu trung bình là 10.750,49 USD/tấn, so với 8.126,52 USD/tấn cùng kỳ năm ngoáivà 11.073,49 USD/tấn vào tháng trước.

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2022, Trung Quốc đã xuất khẩu tổng cộng 27.070,38 tấn antimon trioxide, so với 26.963,70 tấn trong cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,40% so với cùng kỳ năm ngoái.

lượng oxit antimon mà Trung Quốc đã xuất khẩu trong 13 tháng qua

Vào tháng 7 năm 2022, ba điểm đến xuất khẩu antimon trioxide hàng đầu của Trung Quốc là Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản.

Trung Quốc đã xuất khẩu 1.643,30 tấn antimon trioxide sang Hoa Kỳ, so với 1.953,26 tấn cùng kỳ năm ngoáivà 1.617,60 tấn của tháng trước, giảm 15,87% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,59% so với tháng trước.Giá xuất khẩu trung bình là 10.807,48 USD/tấn, so với 8.431,93 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái và 11.374,43 USD/tấn vào tháng trước, tăng 28,17% so với cùng kỳ năm trước và tăng 28,17% so với tháng trước. giảm 4,99%.

Trung Quốc đã xuất khẩu 449,00 tấnantimon triôxitsang Ấn Độ, so với 406,00 tấn trong cùng kỳ năm ngoái và 361,00 tấn trong tháng trước, tăng 10,59% theo năm và 24,38% theo tháng.Giá xuất khẩu trung bình là 10.678,01 USD/tấn, so với 7.579,43 USD/tấn trong cùng kỳ năm ngoái và 10.198,80 USD/tấn vào tháng trước, tăng 40,89% so với cùng kỳ năm ngoái và so với cùng kỳ năm ngoái. tháng tăng 4,70%.

Trung Quốc đã xuất khẩu 301,84 tấn antimon trioxide sang Nhật Bản, so với 529,31 tấn cùng kỳ năm ngoái và 290,01 tấn vào tháng trước, giảm 42,98% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 4,08% so với cùng kỳ năm ngoái. .Giá xuất khẩu trung bình là 10.788,12 USD/tấn, so với 8.178,47 USD/tấn trong cùng kỳ năm ngoái và 11.091,24 USD/tấn vào tháng trước, tăng 31,91% so với cùng kỳ năm trước và so với cùng kỳ năm ngoái. tháng giảm 2,73%.

gói trioxide antimon cao cấp                          lớp xúc tác oxit antimon